Contact us
 Y- Kromozom Testinizi easyDNA Türkiyeden sipariş edin.

Y-Kromozom Testi

Y-kromozom Testi ( Y-STRTest) seçilen erkek bireyler aynı baba soyundan genetik benzerliğe sahip  olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Y–Kromozomu birçok nesi boyunca değişmeden kalabilen, mutasyon oranı oldukça düşük, sürekli babadan oğula aktarılması yoluyla bir jenerasyondan diğerine aktarılan miras bir gendir. Sadece doğacak olan kız çocuklarına bu gen baba tarafından iletilmemektedir. Aynı erkek birey soyundan doğacak olan her erkek çocukta Y–Kromozom geni olacaktır. Bu özellikten dolayı aynı soydan gelen erkek birey arasında genetic ilişki belirlenebilmekedir.

Hangi Durumlarda Y–Kromozom Testine Ihtiyaç Duyulur?

  • Babanın yokluğunda biyolojik akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde Y–Kromozom testini kullanarak babayla aynı soydan herhangi bir erkek birey ile  biyolojik akrabalıklar doğrulanabilmektedir.
  • Aynı ortak babadan olup olmadıklarını belirlemek isteyen kardeşler için çok basit ve doğru bir yol olarak Y–Kromozom testi kullanılması tavsiye edilir.
  • Erkek kuzenler babalarının kardeş olup olmadıklarını yada Büyükbabalarının aynı olup olmadığını görmek için kullanabilirler.
  • Evlat edinme durumlarında çocuklar büyüdükten sonra biyolojik ailelerinin bulmak isteye bilmektedir. Bu gibi durmlarda Y-Kromozom testi başvurlacak son adımlardan birisidir.

 

 

 
View below the complete list of services we offer.
Menu listing all you need to know about our services.